Electric scooter sharing!

Konfidencialitātes politika

SKOK ir uzņēmuma SIA “Eterna Elect”, reģistrācijas numurs 40203223118, juridiskFFā adrese Ieriķu iela 15 k-3, Rīga, LV-1084, Latvija (“SKOK”), ieviestais elektrisko pārvietošanās līdzekļu pakalpojums. SKOK piedāvā tā Lietotājiem pārvietošanās līdzekļu nomu, izmantojot īstermiņa e-motorolleru pašapkalpošanās nomu reģistrētajiem Lietotājiem. Mēs esam izveidojuši tīklu elektrisko motorolleru (tālāk tekstā – e-motorolleru) apmaiņai, izmantojot mobilo lietojumprogrammu, kura ļauj Lietotājiem atrast, iznomāt un lietot elektriskos motorollerus.

Šī konfidencialitātes politika izskaidro jūsu personas datu vākšanu un apstrādi, izmantojot SKOK pakalpojumus. Mēs attiecamies pret jūsu personas datu aizsardzību ļoti nopietni un rīkojamies ar tiem saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu “VDAR” (Regula 2016/679/ES) un atbilstoši šajā dokumentā noteiktajai politikai, kā arī ņemot vērā spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, Fizisko personu datu apstrādes likumu un atbilstošos Ministru kabineta noteikumus. SKOK apņemas aizsargāt visu mūsu vietnes (www.skoksharing.com) apmeklētāju un SKOK pakalpojuma Lietotāju konfidencialitāti. Ja jums rodas kādi jautājumi par mūsu politiku, lūdzu, nosūtiet e-pastu uz support@skoksharing.com.

Konfidencialitātes politika attiecas uz SKOK Lietotāja datu apstrādi.

1. Kas apstrādā jūsu personas datus?

Personas datu vākšanu, glabāšanu un izmantošanu regulē šī konfidencialitātes politika un visi papildu noteikumi, kas ar atsauci ir iekļauti šajā dokumentā (tālāk tekstā - “Politika”), pēc tam, kad tos akceptējis Lietotājs, kurš reģistrējies SKOK sniegtajiem pakalpojumiem. SKOK pakalpojumi, tostarp piekļuve un izmantošana, tiek sniegti tikai ar nosacījumu, ka Lietotāji piekrīt pašreizējai Politikai, kā arī e-motorolleru nomas noteikumiem un nosacījumiem (tālāk tekstā - “Noteikumi un nosacījumi”), kas atrodas vietnē www.skoksharing.com.

2. Kāda veida personas dati tiek vākti?

2.1. Lietotāja sniegtie personas dati

Jūs varat sniegt SKOK personas datus reģistrējot un izveidojot savu Lietotāja kontu. SKOK apkopo un uzglabā sekojošo reģistrācijas laikā saņemto informāciju: vārds, uzvārds, e-pasts, tālruņa numurs, dzimšanas datums un mājas adrese.

Jūsu debetkartes/kredītkartes datus apstrādā SKOK e-komercijas maksājumu pakalpojumu sniedzējs Worldline (www.worldline.com): kartes īpašnieka vārds un uzvārds, kartes numurs, derīguma termiņš un CVC numurs.

Mūsu lietojumprogrammas licences verifikācijas sistēma izmanto uz fotogrāfijas bāzētu procesu. Lietotājam tiks piedāvāts nofotografēt vadītāja apliecību. Papildus tam mēs lūdzam jūs uzņemt pašbildi (selfiju), lai apliecinātu, ka iesniegtie dokumenti ir jūsu. Vadītāju apliecību attēlus ONFIDO vāc un apstrādā automātiskas validācijas nolūkos. Vadītāja apliecību mūsu lietotāja servisa komanda var manuāli atšifrēt no attēliem, ko Lietotājs sniedz tiešsaistes reģistrācijas laikā.

2.2. Komunikācijas dati

Jebkuri citi īpaši dati, ko Lietotājs ir paziņojis komunikācijas laikā ar SKOK (e-pasts vai citi līdzekļi), lai nodibinātu kontaktu vai atrisinātu jebkādas pretenzijas, kas rādās saistībā ar SKOK.

2.3. Lietošanas dati

SKOK izmanto analītiskos rīkus, lai identificētu, kā Lietotājs sasniedz vietni un sociālo mediju lapas, kā arī tās turpmāko izmantošanu. Šie dati nav saistīti ar personiskiem datiem, tāpēc Lietotājs paliek anonīms.

2.4. Pakalpojuma dati

Tehniskie dati. Programmatūras platforma un iebūvētā e-motorolleru tehnoloģija atvieglo SKOK nodrošinātos pilnībā digitālos un automatizētos pakalpojumus. Līdz ar to tehniskos datus (nomas sākuma laiks un vieta, nomas beigšanas datums, laiks un vieta, maršruts, darbības, kas veiktas ar transportlīdzekļa sensoriem (sēdeklis, statnis, ieslēgšana/izslēgšana/apturēšana)) ģenerē iebūvētas ierīces, kurām ir interneta savienojums.

2.5. Atrašanās vietas noteikšanas dati

Transportlīdzekļos ir iestrādātas ģeolokācijas sistēmas un interneta savienojuma sistēmas, lai uzraudzītu e-motorolleru ģeolokācijas vietas.

2.6. Informācija no citiem avotiem

SKOK var saņemt personisko informāciju no trešajām personām un trešo personu vietnēm (piemēram, Facebook, Instagram utt.) saskaņā ar trešo personu politiku un noteikumiem. SKOK var apvienot un apkopot šos datus ar citiem personas datiem par Lietotājiem.

3. Kādiem nolūkiem SKOK vāc jūsu personas datus?

3.1. Lietotāja sniegtie personas dati

SKOK apstrādā Lietotāja sniegtos datus, lai apstrādātu Lietotāja pieprasījumus vai darījumus, sniegtu informāciju par pakalpojumiem, informētu par notikumiem, akcijām un citiem produktiem, kas, mūsuprāt, varētu interesēt Lietotāju. Piemēram, mēs varam izmantot sniegto informāciju sekojošiem mērķiem:

3.1.1. Sveiciena e-pasts un komunikācija saistībā ar jūsu pieprasīto pakalpojumu, produktiem vai informāciju;
3.1.2. Pakalpojumu izmantošanas iespējošana:
3.1.2.1. Pakalpojumu piemērotības noteikšana;
3.1.2.2. Kredītspējas noteikšana (nepieciešamības gadījumā);
3.1.2.3. Braukšanas drošības ierakstu uzturēšana.
3.1.3. Atbilžu sniegšana uz e-pastiem, iesniegumiem, komentāriem, pieprasījumiem vai sūdzībām;
3.1.4. E-motorolleru apstiprināšana, atcelšana vai modifikācija;
3.1.5. Rēķinu pārvaldība;
3.1.6. Kavēto maksājumu apmaksas pārvaldība;
3.1.7. E-motorolleriem iespējamo nodarīto zaudējumu kompensācijas pārvaldība;
3.1.8. Pakalpojumu apmaksas pārvaldība (kredītkaršu informāciju glabā un apstrādā tikai maksājumu pakalpojumu sniedzējs).

3.2. Pakalpojuma dati

Tehniskie dati, kas savākti caur savienotajām ierīcēm, tiek apstrādāti e-motorolleru stāvokļa, veiktspējas un darbības uzraudzībai (piemēram, novērtēt, vai akumulatora uzlādes līmenis ir piemērots turpmākai lietošanai).

Ģeogrāfiskās atrašanās vietas datus izmanto, lai pārbaudītu nomāta e-motorollera klātbūtni apkalpošanas zonā, nomas sākumā un beigās. Šie dati ļauj SKOK pārliecināties, ka e-motorolleri atrodas tiem paredzētajās vietās un ir pieejami nomai. Ģeogrāfiskās atrašanās vietas datus izmanto arī, lai noteiktu e-motorolleru atrašanās vietu zādzības vai aizdomās par zādzību gadījumā, novērstu krāpšanu un / vai citas nelikumīgas darbības, kā arī sniegtu palīdzību vai neatliekamo medicīnisko palīdzību nelaimes gadījumā.

3.3. Lietošanas dati

Lietošanas dati, kas iegūti, piekļūstot SKOK vietnei un mobilajai lietotnei, tiek apstrādāti tikai tāpēc, lai Lietotājam ļautu izmantot vietni un uzlabotu tā navigācijas prasmes. SKOK var izmantot šos datus, lai pielāgotu vietni, nodrošinātu vieglāku un ātrāku navigāciju. Lietošanas dati tiek apstrādāti arī anonīmu un apkopotu statistisko analīžu veikšanai.

4. Kas notiek, ja jūs nesniedzat noteiktus personas datus?

Ja Lietotājs neiesniedz e-motorollera koplietošanas pamatlīguma izpildei nepieciešamos noteiktos personas datus, vai pirms līguma noslēgšanas nepieciešamo darbību veikšanai, vai piemērojamos normatīvajos aktos noteikto pienākumu un saistību izpildei, SKOK var nespēt pildīt saistības, kas noteiktas e-motorollera koplietošanas pamatlīgumā, kas noslēgts/tiks noslēgts ar Lietotāju. Šajā gadījumā mums var nākties atcelt mūsu saistības vai minēto līgumu. Mēs paziņosim par šādu situāciju.

5. Lietotāja konta anulēšana

Lietotājs var jebkurā laikā izdzēst savu kontu un ar to saistītos datus. Šajā gadījumā SKOK apņemas minēto informāciju izmantot tikai VDAR noteikto saistību bloķēšanai. Lietotājs jebkurā laikā var arī atteikties no maksājumu pakalpojumiem, kas nenozīmē Lietotāja konta slēgšanu. Maksājumu pakalpojumu atcelšanai, lietotāja konta un biļetenu abonēšanas pakalpojuma atcelšanai ir atsevišķi, neatkarīgi procesi.

6. Cik ilgi SKOK saglabā jūsu personas datus?

SKOK apstrādā jūsu datus tikai šajā Konfidencialitātes politikā noteiktajiem mērķiem. Pirmkārt, mums šie dati ir nepieciešami tikai tik ilgi, kamēr jūs izmantojat mūsu pakalpojumus. Tomēr šī perioda beigās likums var noteikt ilgāku datu glabāšanas periodu. Pat SKOK pakalpojuma izmantošanas laikā jūs varat pieprasīt savu datu dzēšanu. Latvijas Republikas likumi pieprasa likumdošanā noteikto datu glabāšanas periodu (piemēram, grāmatvedības normatīvie akti nosaka pienākumu glabāt apliecinošos dokumentus ne mazāk kā 5 gadus no līguma noslēgšanas brīža). Dzēšana ir iespējama tikai attiecībā uz datiem, kas mums nav nepieciešami, lai nokārtotu ar jums līgumattiecības vai juridiski noteiktiem arhivēšanas mērķiem vai pierādīšanas nolūkiem.

7. Kā SKOK aizsargā jūsu personas datus?

Mēs glabājam apkopoto informāciju tikai tik ilgi, cik nepieciešams jūsu pieprasīto pakalpojumu sniegšanai. Mūsu uzglabātos datus mēs aizsargājam ar komerciāli pieņemamiem līdzekļiem, nodrošinot aizsardzību pret zaudējumiem un zādzībām, kā arī pret neautorizētu piekļuvi, izpaušanu, kopēšanu, izmantošanu vai mainīšanu. SKOK ir apņēmies ievērot vislielāko rīcības brīvību, konfidencialitāti un slepenību attiecībā uz privāto un personīgo informāciju, kas ir pieejama uzņēmumam. SKOK atkarībā no apstrādājamo datu veida īsteno visus nepieciešamos drošības pasākumus saskaņā ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR). Lai aizsargātu jūsu datu drošību pārraides laikā, mēs izmantojam jaunākās šifrēšanas procedūras mūsu vietnē un lietotnes lietošanas laikā. Lietotāju ievadītie dati tiek glabāti serverī. Šis serveris atrodas Frankfurtē pie Mainas, un to pārvalda un uztur globāla profesionāla serveru infrastruktūras kompānija Globalways Managed Services GmbH.

8. Kas ir SKOK apkopotās jūsu personas informācijas saņēmēji?

SKOK var nodot Lietotāja personisko informāciju sekojošām saņēmēju kategorijām:

8.1. SKOK pilnvarotie darbinieki;
8.2. Trešo personu pakalpojumu sniedzēji, kas vāc datus, lai SKOK varētu sniegt savus pakalpojumus un produktus;
8.3. Attiecīgās kompetentās iestādes, lai apstrādātu soda naudas samaksu un/vai pārkāpumus;
8.4. Uzņēmumi, kas nodarbojas ar transportlīdzekļu nomu un/vai papildu pakalpojumiem, ar kuriem SKOK ir noslēdzis līgumus.

Cita datu pārsūtīšana nav paredzēta, izņemot saņēmējus, kas ietilpst iepriekšminētajās kategorijās. Datu pārsūtīšana notiks, stingri ievērojot pašreizējos datu aizsardzības noteikumus.

9. Kādas ir jūsu tiesības attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi?

Lietotājs jebkurā laikā var izmantot piekļuves tiesības SKOK rīcībā esošajiem saviem personas datiem, tos labot, dzēst un iebilst pret tiem.

Jums ir tiesības jebkurā laikā iegūt informāciju par mūsu glabātajiem personas datiem. Lūdzu, nosūtiet mums e-pastu uz support@skoksharing.com. SKOK drīkst apstrādāt tikai attiecīgus datus par jūsu personu. Ja, piemēram, jūs nolemjat, ka, izmantojot savas tiesības uz informāciju, dati par jums nav pareizi vai kļuvuši nepareizi, mums ir pienākums datus nekavējoties labot.

SKOK apstrādā jūsu datus tikai šajā Konfidencialitātes politikā noteiktajiem mērķiem. Pirmkārt, mums šie dati ir nepieciešami tikai tik ilgi, kamēr jūs izmantojat mūsu pakalpojumus. Beidzot izmantot mūsu pakalpojumus mums var būt nepieciešams uzglabāt jūsu personas datus noteiktu laiku atbilstoši likumdošanā noteiktajām prasībām. Tomēr, ja mums šobrīd jūsu dati nav nepieciešami Konfidencialitātes politikā minētajiem mērķiem, mēs tos bloķēsim. Pat SKOK pakalpojumu izmantošanas laikā jūs varat pieprasīt, lai mēs izdzēstu jūsu datus. Tomēr dzēšana ir iespējama tikai attiecībā uz datiem, kas mums nav nepieciešami, lai nokārtotu ar jums līgumattiecības vai juridiski noteiktiem arhivēšanas mērķiem vai pierādīšanas nolūkiem.

Ciktāl jums ir likumīgas tiesības uz iebildumiem attiecībā uz šajās datu aizsardzības instrukcijās norādīto datu apstrādi, mēs jums norādīsim atbilstošo vietu iebildumu iesniegšanai.

10. Sociālie tīkli

SKOK ir klātesošs arī sociālajos medijos. Personas datu apstrādi personām, kuras kļūst par SKOK oficiālo lapu sekotājiem sociālajos tīklos (un/vai veic jebkādus pievienojumus vai savienojumus, izmantojot sociālos tīklus), nosaka šie noteikumi, kā arī attiecīgā sociālā tīkla noteiktās prasības par lietošanu, privātuma politiku un piekļuvi atbilstoši katram konkrētajam gadījumam, kuras Lietotājs apstiprinājis, pievienojoties konkrētajam sociālajam tīklam.

SKOK apstrādā jūsu datus ar mērķi pareizi pārvaldīt jūsu klātbūtni sociālajos tīklos, informēt jūs par darbībām, produktiem vai pakalpojumiem, kā arī citiem mērķiem, ko atļauj sociālo tīklu noteikumi.

Tāpat SKOK patur tiesības bez paziņojuma no vietnes vai korporatīvā sociālā tīkla izņemt saturu, kas tika atzīts par nepiemērotu.

Ja Lietotājs sūta personisko informāciju caur sociālo tīklu, SKOK tiks atbrīvots no atbildības saistībā ar noteiktajai platformai piemērojamajiem drošības pasākumiem, un Lietotājam jāiepazīstas ar attiecīgajiem tīkla īpašajiem nosacījumiem, ja viņš vēlas tos uzzināt.

11. Komunikācija un paziņojumi

Jebkura komunikācija starp Lietotāju un SKOK tiks iekļauta informācijas sistēmā. Informācija, kuru sniedza Lietotājs, sazinoties ar SKOK pa e-pastu, tiks apkopota un apstrādāta pieprasījuma apstrādei.

SKOK izmantos jūsu vārdu, kā arī jūsu e-pasta adresi, lai regulāri nosūtītu informāciju par ekskluzīviem piedāvājumiem. Tie ir, piemēram, piedāvājumi braucieniem ar atlaidi. Ja jūs neinteresē pa e-pastu paziņotie piedāvājumi un priekšrocības, jūs varat jebkurā laikā atteikties no šādu paziņojumu saņemšanas. Ja esat piekritis saņemt mūsu biļetenu atsevišķi, no mums šajā gadījumā biļetenu nesaņemsiet.

Īsziņas tiek izmantotas, lai informētu Lietotāju par nomas statusu. Piemēram, ja Lietotājs atstāja e-motorolleru ārpus mūsu apkalpošanas zonām vai aizmirsa pārtraukt nomu. Ja nevēlaties saņemt push paziņojumus, jūs varat jebkurā laikā tos atspējot viedtālruņa iestatījumos.

12. Politikas izmaiņas un atjauninājumi

Mēs paturam tiesības laiku pa laikam pielāgot šīs Konfidencialitātes politikas daļas, kurām nav nepieciešama piekrišana, lai jūs vienmēr ievērotu pašreizējās likumdošanas prasības, vai ieviest izmaiņas Konfidencialitātes politikā attiecībā uz mūsu pakalpojumiem, piem. jaunu pakalpojumu ieviešana. Jaunā Konfidencialitātes politika attieksies uz jūsu atkārtotu apmeklējumu. Ja mūsu pakalpojumu maiņai vai jauna pakalpojuma ieviešanai ir nepieciešama jūsu iepriekšēja piekrišana, mēs jūs laikus informēsim un lūgsim jūsu piekrišanu.

13. Sīkfailu politika

Mūsu vietnē mēs izmantojam sīkfailus, kas ir mazi teksta faili, kas tiek pārsūtīti no tīmekļa lapas servera uz jūsu cieto disku. Tas ļauj mums, izmantojot jūsu datoru un jūsu savienojumu ar internetu, automātiski iegūt noteiktus datus, piemēram, IP adresi, izmantoto pārlūku, operētājsistēmu.

Sīkfailus nevar izmantot programmu startēšanai vai vīrusu pārsūtīšanai uz datoru. Balstoties uz sīkfailos ietverto informāciju, mēs varam atvieglot navigāciju un iespējot pareizu mūsu vietņu parādīšanu. Nekādi no mūsu apstrādātajiem datiem netiks nodoti trešajām personām, kā arī netiks izveidotas saites uz jūsu personas datiem bez jūsu piekrišanas. Izmantojot pārlūkprogrammas iestatījumus, jūs varat jebkurā laikā atspējot sīkfailu izmantošanu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas mūsu tīmekļa vietnes funkcijas var nedarboties, ja esat atspējojis sīkfailu izmantošanu.

Mēs varam apvienot informāciju, kas saņemta no trešajām personām, ar kurām mums ir biznesa attiecības, ar citiem personas datiem, kurus mēs glabājam par Lietotāju. Abos gadījumos šo informāciju regulē šī Politika.